17 Enkele openbare diensten

Elk geweer dat we maken, elk oorlogsschip dat uitvaart, elke raket die wordt afgevuurd, betekent in laatste instantie diefstal van hen die honger lijden en niets te eten hebben en van degenen die in de kou staan en niets hebben om zich te kleden. Deze wereld die zich bewapend geeft niet alleen geld uit. Zij spendeert ook het zweet van zijn arbeiders, het genie van zijn wetenschappers, de hoop van zijn kinderen.

President Dwight D. Eisenhower – april 1953

De energiekosten van “verdediging”

Laten we proberen te schatten hoeveel energie we aan ons leger uitgeven. In 2007-8, was het deel van de Britse centrale overheidsuitgaven dat naar defensie ging 33 miljard pond van in totaal 587 miljard pond overheidsuitgaven, ongeveer 6%. Als we de uitgaven van het VK voor terrorismebestrijding en de inlichtingendiensten (2,5 miljard pond per jaar , dus 3 miljard ) ook meenemen, dan komt het totaal voor defensieve activiteiten uit op 36 miljard pond ( 44 miljard euro ).

Als ruwe schatting kunnen we aannemen dat 6% van deze 44 miljard euro is uitgegeven aan energie tegen een kostprijs van 3,3 euro cent per kWh. (6% is de fractie van het BBP dat wordt uitgegeven aan energie, en 3,3 euro cent is de gemiddelde prijs van energie.) Dat komt dan ongeveer uit op 80 TWh energie per jaar die naar defensie gaat: kogels, bommen, nucleaire wapens; het fabriceren van de apparaten die kogels, bommen en nucleairwapens kunnen afschieten; en het trainen om fit te blijven voor de volgende wedstrijd van goed-tegen-kwaad. In onze favoriete eenheden komt dit overeen met 4 kWh per dag per persoon.

De kosten van de nucleaire afschrikking

De financiële uitgaven van de VS voor de productie en stationering van kernwapens tussen 1945 en 1996 waren $ 5,5 biljoen (in dollars van 1996). De uitgaven aan kernwapens in deze periode waren groter dan de gecombineerde federale uitgaven voor onderwijs; landbouw; opleiding, werkgelegenheid en maatschappelijke dienstverlening; natuurlijke hulpbronnen en het milieu; algemene wetenschap, ruimte en technologie; gemeenschaps- en regionale ontwikkeling (inclusief hulp bij rampen); politie; en energieproductie en -regulering. Als we opnieuw aannemen dat 6% van deze uitgaven naar energie ging en de energie prijs 0,05 dollar per kWh was, dan vinden we dat de energiekosten van het hebben van nucleaire wapens 26 000 kWh per Amerikaan was, of 1,4 kWh per dag per Amerikaan (gedeeld door 250 miljoen Amerikanen die ouder zijn dan 51 jaar).

Welke energie zou zijn geleverd aan de gelukkige ontvangers, als al die kernwapens zouden zijn gebruikt? De energie van de grootste thermonucleaire wapens ontwikkeld door de VS en USSR worden gemeten in megaton TNT. Een ton TNT staat gelijk aan 1200 kWh. De bom die Hiroshima verwoestte had de energie van 15.000 ton TNT (18 miljoen kWh). Een megaton-bom levert een energie van 1,2 miljard kWh. Als je hem laat vallen in een stad met een miljoen inwoners, dan geeft een megatonbom een energie donatie van 1200 kWh per persoon, gelijk aan 120 liter benzine per persoon. De totale energie in het nucleair arsenaal van de VS is vandaag 2400 megaton, samengevat in 10 000 kernkoppen. In de goede oude tijd dat mensen defensie echt serieus namen, was de energie in het kernwapen arsenaal 20.000 megaton. Deze bommen zouden, indien gebruikt, een energie hebben opgeleverd van ongeveer 100.000 kWh per Amerikaan. Dat komt overeen met 7 kWh per dag per persoon voor een duur van 40 jaar – vergelijkbaar met alle elektrische energie in Amerika geleverd door kernenergie.

Energiekosten van het maken van nucleair materiaal voor bommen

Figuur 17.1. De energiekosten van defensie in het VK worden geschat op ongeveer 4 kWh per persoon per dag.

De belangrijkste nucleaire materialen zijn plutonium, waarvan de VS 104 ton heeft geproduceerd, en hoogverrijkt uranium (HEU), waarvan de VS 994 t heeft geproduceerd. De productie van deze materialen vereist energie.

De meest efficiënte plutonium-productiefaciliteiten gebruiken 24.000 kWh warmte voor het produceren van 1 gram plutonium. Dus de directe energiekosten van 104 ton plutonium (1945-1996) in de VS was tenminste 2500 milliard kWh, wat neerkomt op 0,5 kWh per dag per persoon (indien gedeeld door 250 miljoen Amerikanen).

De belangrijkste energiekosten bij de productie van HEU zijn de kosten van verrijking. Er is energie vereist om de 235U- en 238U-atomen in natuurlijk uranium te scheiden om een eindproduct te maken dat rijker is in 235U. Voor productie van 994 ton hoog verrijkt uranium in de VS (het totaal van de VS, tussen 1945-1996) was een vermogen van ongeveer 0,1 kWh per dag per persoon nodig.

“Trident creëert banen.” Nou, dat geldt ook voor het bouwen van onze scholen met asbest, maar dat betekent niet dat we het zouden moeten doen!

Marcus Brigstocke

Universiteiten

Volgens Times Higher Education Supplement (30 maart 2007), gebruiken universiteiten in het VK 5,2 miljard kWh per jaar. Gedeeld door de geheel bevolking, is dat een vermogen van 0,24 kWh per dag per persoon. Dus het lijkt erop dat hoger onderwijs en onderzoek veel minder energiekosten hebben dan defensieve oorlogsspelletjes. Er zijn zonder enige twijfel andere energieverslindende openbare diensten waar we over zouden kunnen praten, maar op dit punt wil ik onze race tussen de rode en groene stapels afronden.

Aantekeningen en verdere lectuur

Energiebudget voor defensie

Het Britse budget is te vinden op [yttg7p]; verdediging krijgt 33,4 miljard pond  [fcqfw] en de inlichtingendiensten en terrorismebestrijding 2,5 miljard pond per jaar [2e4fcs]. Volgens p 14 van de begrotingsplannen van de regering over 2007/08 [33x5kc], is het “totale budget” van het ministerie van Defensie is een groter bedrag, 39 miljard pond, waarvan 33,5 miljard pond geldt voor “levering van defensiecapaciteit “en 6 miljard pond voor salarissen , pensioenen en oorlogspensioenen van het militaire personeel. Een uitsplitsing van dit budget is hier te vinden: [35ab2c]. Zie ook [yg5fsj], [yfgjna] en www.conscienceonline.org.uk. Het energieverbruik van het Amerikaanse leger wordt gepubliceerd: “The Department of Defensie is de grootste consument van energie in de Verenigde Staten. In 2006, heeft het 13,6 miljard dollar uitgegeven om 110 miljoen vaten aardolie te kopen [grofweg 190 miljard kWh] en 3,8 miljard kWh elektriciteit “(Dept. of Defence, 2008). Dit cijfer beschrijft het directe gebruik van brandstof en elektriciteit en omvat niet de belichaamde energie in het speelgoed van het leger. Gedeeld door de Amerikaanse bevolking van 300 miljoen, komt dit op 1,7 kWh / dag per persoon.

De financiële uitgaven van de VS voor de productie en de ontplooiing van nucleaire wapens van 1945 tot 1996 waren $ 5,5 biljoen (in dollars van 1996). Bron:Schwartz (1998).

Eenergiekosten van de plutoniumproductie. [Slbae].

De VS-productie van 994 ton HEU … Materiaal verrijkt met 4% à 5% 235U wordt low-verrijkt uranium (LEU) genoemd. 90% verrijkt uranium wordt hoogverrijkt uranium (HEU) genoemd. Het kost drie keer zoveel arbeid om uranium te verrijken van zijn natuurlijke staat tot 5% LEU als het verrijken van LEU tot 90% HEU. De kernenergiesector meet deze energievereisten in een eenheid die de separatieve werkeenheid (SWU) wordt genoemd. Om een kilogram 235U als HEU te produceren is 232 SWU nodig. Om 1 kg 235U te maken als LEU (dus in 22,7 kg LEU) kost ongeveer 151 SWU. In beide gevallen gaat men uit van natuurlijk uranium ( met 0,71% 235U) en verwijdert men verarmd uranium dat 0,25% 235U bevat.

De commerciële markt voor nucleaire brandstoffen waardeert een SWU op ongeveer $ 100. Er is ongeveer 100.000 SWU aan verrijkt uranium nodig om een typische commerciële kernreactor 1000 MW voor een jaar van brandstof te voorzien. Twee uraniumverrijkingsmethoden zijn op dit moment in commercieel gebruik: gasdiffusie en gascentrifuge. Het gasvormige diffusieproces verbruikt ongeveer 2500 kWh per SWU, terwijl moderne gas centrifuge-installaties slechts ongeveer 50 kWh per SWU nodig hebben. [yh45h8], [t2948],[2ywzee]. Een moderne centrifuge produceert ongeveer 3 SWU per jaar. De Amerikaanse productie van 994 ton hoogverrijkt uranium (de VS.totaal, 1945-1996) kostte 230 miljoen SWU, wat neerkomt op 0,1 kWh / d per persoon (uitgaande van 250 miljoen Amerikanen, en 2500 kWh / SWU als de kosten van diffusie verrijking).