28 Kosten in perspectief

Een plan op een kaart

Ik wil graag de omvang van de plannen uit het vorige hoofdstuk duidelijk maken door een kaart van Groot-Brittannië met een zesde plan te presenteren. Dit zesde plan ligt ongeveer in het midden tussen de eerste vijf plannen, dus ik noem het plan M (figuur 28.1).

Figuur 28.1 Plan M

Het grondbeslag en een kostenschatting van deze vormen van duurzame energie worden weergegeven in Tabel 28.3. Voor de eenvoud worden de financiële kosten geschat op basis van de huidige prijzen van vergelijkbare faciliteiten, waarvan velen nog vroege prototypes zijn. We kunnen verwachten dat de prijzen aanzienlijk zullen dalen. De ruwe kostenschatting die hier worden gegeven betreft alleen de bouwkosten en niet de bedrijfskosten of ontmantelingskosten. De “per persoon” -kosten worden berekend door de totale kosten te delen door 60 miljoen. Onthoudt u alstublieft, dit is geen boek over economie – dat zou nog eens 400 pagina’s vereisen! Ik maak deze kosten schattingen alleen maar om een orde van grootte te geven van het prijskaartje dat aan een plan dat klopt vast zit.

Ik zou willen benadrukken dat ik dit specifieke plan niet bepleit -het bevat verschillende onderdelen die ik, als dictator van Groot-Brittannië, niet zou selecteren. Ik heb bewust alle beschikbare technologieën opgenomen, zodat u zelf uw eigen plannen met andere combinaties kunt uitproberen.

Als u bijvoorbeeld zegt: “PV is te duur, ik wil in plaats daarvan meer golfenergie” dan kunt u zien hoe u dat moet doen:  u moet de golfslaginstallaties met een factor acht vergroten. Als u het niet eens bent met de locaties van de windparken, bent u vrij om ze te verplaatsen (maar waar naartoe?). Houdt u er rekening mee dat als u meer windparken op zee bouwt de kosten hoger zullen liggen. Als u minder windparken wilt, geen probleem – specificeer gewoon met welke van de andere technologieën u ze gaat vervangen. U kunt vijf van de 100 km2 windparken vervangen door een extra 1 GW-kerncentrale toe te voegen, bijvoorbeeld.

Misschien denk u dat dit plan ( net zoals alle 5 plannen uit het vorige hoofdstuk ) onredelijk grote gebieden voor biobrandstoffen reserveert. Geen probleem: U zou dus misschien tot de conclusie kunnen komen dat de vraag naar vloeibare brandstoffen voor transport lager moet zijn dan de 2 kWh per dag per persoon die in dit plan werd aangenomen; Of dat vloeibare brandstoffen op een andere manier gemaakt moeten worden.

De kosten van de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen

Ieder windpark kost een paar miljoen euro om te bouwen en levert een paar megawatt op. Als een zeer ruwe schatting in 2008, kost het installeren van een watt capaciteit 1,5 euro; een kilowatt kost 1500 euro; een megawatt aan windcapaciteit kost een miljoen; een gigawatt aan nucleair vermogen kost een miljard of misschien twee. Andere hernieuwbare energiebronnen zijn duurder. Wij (het VK) consumeren momenteel een vermogen van in totaal ongeveer 300 GW, waarvan het grootste deel fossiele brandstof is. Dus kunnen we anticiperen dat voor het overschakelen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen of kernenergie ongeveer een vermogen van 300 GW aan duurzame energie of kernenergie nodig is en dus zullen de kosten in de orde van grootte van 400 à 500 miljard euro liggen. Het totaal van de kosten in tabel 28.3 ligt op 1500 miljard euro waarbij de zonne-energie installaties het totaal domineren – de PV energie kost 250 miljard en de concentrerende zonnestations kosten 500 miljard. Beide kosten kunnen dramatisch dalen als we al doende leren. Een door de Guardian gelekt overheidsrapport in augustus 2007 schat dat het bereiken van “20% tegen 2020″ (dat wil zeggen 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen, waarvoor een verhoging van de hernieuwbare energie van 80 GW nodig is)  “tot 28 miljard euro” zou kunnen kosten (wat een gemiddelde zou geven van 2,2 miljard euro per jaar). Hoewel deze schatting kleiner is dan de 100 miljard die de zojuist genoemde vuistregel zou opleveren, lijkt het erop dat de auteurs van het gelekte rapport de 28 miljard euro beschouwen als onredelijk hoge kosten, en daarom de voorkeur geven aan een doel van slechts 9% hernieuwbare energie in 2020. (Een andere reden die ze geven waarom ze het  “20% in 2020 ” doel niet leuk vinden is dat de daaruit resulterende verlaging van broeikasgassen het risico heeft dat het EU CO2-emissie handelssysteem daardoor overbodig wordt maakt.” Wat een angstaanjagende gedachte!)

Figuur 28.2. Een plan dat klopt, voor Schotland, Engeland en Wales. De grijsgroene vierkanten zijn windparken. Elk is 100 km2 groot en wordt op schaal weergegeven.De rode lijnen in de zee zijn golfslaginstallaties, op schaal weergegeven.Lichtblauwe bliksem-vormige polygonen: pv zonne-energieparken – elk 20 km2, op schaal weergegeven. Blauwe veelhoekige veelhoeken in de zee: getijdenparken. Blauwe klodders in de zee (Blackpool and the Wash): getijdepolders. Lichtgroene gebieden: bossen en Miscantus planten (op schaal). Geelgroene gebieden: biobrandstof (op schaal). Kleine blauwe driehoekjes: afvalverbrandingsinstallaties (niet op schaal). Grote bruine diamanten: schone kolencentrales, met cofiring van biomassa en koolstofafvang en -opslag (niet op schaal). Paarse stippen: kerncentrales (niet op schaal) – 3,3 GW gemiddelde productie op elk van 12 locaties. Gele zeshoeken over het kanaal: het concentreren van zonne-energie-installaties in afgelegen woestijnen (op schaal, elk 335 km2). De roze zigzaglijn in Frankrijk vertegenwoordigt nieuwe HVDC-lijnen, 2000 km lang, die 40 GW overbrengen van afgelegen woestijnen naar het Verenigd Koninkrijk. Gele sterren in Schotland: nieuwe pompopslagfaciliteiten. Rode sterren: bestaande pompopslagfaciliteiten. Blauwe stippen: zonnepanelen voor warm water op alle daken.

 

Capaciteit Kosten raming Kosten per persoon Gemiddeld geleverd vermogen
52 windparken 5200 km2 35 GW 33 G € 550 € -gebasseerd op het Lewis windpark 4,2 kWh/d/pers.
29 windparken op zee

2900 km2

29 GW 45 G € 750 €

-gebaseerd op het windpark Kentish Flats, inclusief de 4 G € investering voor de windmolen montage schepen

3,5kWh/d/pers.
Pompopslag 15 installaties van het type Dinorwig 30 GW 18 G € 300 €
PV parken 1000 km2 48 GW 240 G € 4000 €

-gebaseerd op het zonnepark in Beieren

2 kWh/d/pers.
Thermische zonnepanelen

1 m2 paneel per persoon

( 60 km2 intotaal)

Gemiddeld 2,5 GW(th) 90 G € 1500 € 1 kWh/d/pers.
Afvalverbranding

100 centrales van 30 MW

3 GW 11 G € 185 € -gebaseerd op SELCHP 1,1 kWh/d/pers.
Warmtepompen 210 GW(th) 75 G € 1200 € 1,1 kWh/d/pers.
Golfslag parken 2500 Pelamis, 130 km kustlijn 1,9 GW

(0,79 GW gemiddeld)

8 G € ? 130 € 0,3 kWh/d/pers.
Severn Barrage 550 km2 8 GW

(2 GW gemiddeld)

18 G € 300 € 0,3 kWh/d/pers.
Getijdepolders 1,75 GW gemiddeld 3,3 G € ? 60 € 0,7 kWh/d/pers.
Zeewater turbines

15000 turbines 2000 km2

18 GW

5,5 GW gemiddeld

25 G € ? 440 € 2,2 kWh/d/pers.
Kernenergie : 40 reactoren 45 GW 75 G € 1200 €

gebasseerd op Olkiluoto, en Finlande

16 kWh/d/pers.
Schone stteenkool 8 GW 20 G € 330 € 3 kWh/d/pers.
Zonnecentrales in de woestijn 40 GW gemiddleld 430 GW 7000 €

-gebaseerd op Solúcar

16 kWh/d/pers.
Land in Europa voor 1600 km hoogspanningskabels 1200 km2 50 GW 1,2 G € 20 € Indien 1 hectare 10 000 € kost
2000 km hoogspanningskabel 50 GW 1,2 G € 20 €

-gebasseerd op schattingen van het German Aerospace Center

Biobrandstoffen 30 000 km2 -geen kostenraming 2 kWh/d/pers.
Hout/Miscanhus 31 000 km2 -geen kostenraming 5 kWh/d/pers.

Tabel 28.3. Benodigde land- en zeeopppervlak en een ruwe kostenschatting voor plan M. De kosten met een vraagteken zijn voor technologieën waarvoor nog geen nauwkeurige kosten beschikbaar zijn van de prototypen. “1 GW (th)” geeft aaneen GW van thermisch vermogen.

Andere dingen die een miljard kosten

Miljarden zijn grote hoeveelheden en het is moeilijk om er zich iets bij voor te stellen. Om te helpen de kosten van het afschaffen van fossiele brandstoffen in een juiste perspectief te zien, laten we nu een ander lijstje maken van dingen die ook miljarden euros kosten, of in dingen die in miljarden per jaar worden uitgedrukt. Ik zal ook veel van deze uitgaven “per persoon” aangeven, door het totale bedrag te delen door het aantal inwoners. Waarschijnlijk is de meest relevante grootheid om mee te vergelijken het geld dat we nu al elk jaar aan energie uitgeven. In het VK wordt door eindgebruikers 100 miljard euro per jaar uitgegeven aan energie, en de totale marktwaarde van alle verbruikte energie is 170 miljard euro per jaar. Dus het idee om 2,2  miljard per jaar uit te geven voor investeringen in toekomstige energie-infrastructuur lijkt helemaal niet onredelijk – het is minder dan 3% van onze huidige uitgaven aan energie!

Een andere goede vergelijking is die met onze jaarlijkse uitgaven aan verzekeringen: sommige van de investeringen die we nodig hebben hebben een onzekere opbrengst – net zoals een verzekering. Britse particulieren en bedrijven geven 110 miljard per jaar uit aan verzekeringen.

Subsidies

Figuur 28.4. De M1, vanaf knooppunt 21 naar 30.

70 miljard euro in 25 jaar zijn de kosten van de ontmanteling van kerncentrales en productiefaciliteiten van kernwapens in het Verenigd Koninkrijk. Dat is het cijfer uit 2004; in 2008 was het opgelopen tot 90 miljard euro ( 1500 euro per persoon in het VK). [6eoyhg]

Transport

5,4 miljard euro: de kosten van Terminal 5 op London Heathrow Airport. ( 90 euro per persoon in het VK.) 2,3 miljard euro: de kosten voor het verbreden van 91 km van de autoweg M1 (van knooppunt 21 tot 30, Figuur 28.4). [Yu8em5]. ( 38 euro per persoon in het VK.)

Speciale gelegenheden

Kosten van de Olympische Spelen van Londen 2012: 3 miljard euro; ah nee, sorry, 6,2 miljard euro [3x2cr4]; of misschien uiteindelijk meer dan 11 miljard euro [2dd4mz]. ( Dat is 190 euro per persoon in het VK.)

Figuur 28.5. Dingen die in de miljarden lopen. De schaal in het midden heeft grote strepen bij intervallen van $ 10 miljard en kleine streepjes met intervallen van $ 1 miljard.

Zaken zijn zaken

3,1 miljard euro / jaar: de winst van Tesco (aangekondigd in 2007). ( 52 euro per persoon per jaar in het VK.)

12,7 miljard euro per jaar: door Britten uitgegeven aan voedsel dat niet wordt opgegeten. (210 euro per jaar per persoon in het VK.)

13 miljard euro / jaar: de winst van BP (2006).

16 miljard euro / jaar: de winst van Royal Dutch Shell (2006).

40 miljard euro / jaar. De winst van Exxon (2006).

33 miljard dollar / jaar. Wereldwijde bestedingen aan parfums en make-up.

700 miljard dollar per jaar: Amerikaanse uitgaven om olie in het buitenland te kopen (2008). (2300 dollar per jaar per persoon in de VS.)

Overheidszaken

1,9 miljard euro: de kosten voor de renovatie van de gebouwen van het Ministerie van Defensie. (Private Eye nummer 1176, 19 januari 2007, pagina 5.) ( 31 euro per persoon in het VK.)

19 miljard euro: de kosten voor de invoering van de Britse identiteitskaart [7vlxp]. ( 310 per persoon in het VK.)

Voorbereiden op de toekomst

4 miljard euro: de kosten van de gaspijpleiding Langeled, die gas van de Noorse sector in de Noordzee naar Groot-Brittannië transporteert. De capaciteit van de pijpleiding is 20 miljard m3 per jaar, wat overeenkomt met een vermogen van 25 GW. [6x4nvu] [39g2wz] [3ac8sj]. ( 66 euro per persoon in het VK.)

Belasting op tabak en gerelateerde spellen

10 miljard euro / jaar: jaarlijkse inkomsten uit tabaksbelastingen in het VK [y7kg26]. ( 160 euro per jaar per persoon in het VK.) De Europese Unie subsidieert de tabaksteelt met  bijna 1 miljard euro per jaar. www.ash.org.uk

46 miljard dollar / jaar: de jaarlijkse kosten van de ‘War on drugs’ van de VS [R9fcf] (150 dollar per jaar per persoon in de VS.)

Ruimtevaart

$ 1,7 miljard dollar: de kosten van een spaceshuttle. ( 6 dollar per persoon in de VS.)

Figuur 28.6. Nog een paar dingen die in de miljarden lopen. De verticale schaal is 20 keer verkleind vergeleken met de vorige figuur, figuur 28.5, die op schaal wordt weergegeven in de magenta rechthoek.

Banken

700 miljard dollar: in oktober 2008 heeft de Amerikaanse regering $ 700 miljard betaald voor het redden van Wall Street, en ook…

500 miljard pond sterling: de regering van het VK heeft 500 miljard pond sterling ( 620 miljard euro ) uitgegeven voor het redden Britse banken.

Defensie

6,2 miljard per jaar: Britse wapenexport (104 euro per jaar per persoon inVK), daarvan gaat voor 3,1 miljard naar het Midden-Oosten waaronder voor één miljard naar Saoedi-Arabië. Bron: Observer, 3 december 2006.

10,6 miljard euro: kosten van herontwikkeling van legerbarakken in Aldershot en Salisbury-Plain. ( 180 euro per persoon in het VK.)

4,8 miljard: de kosten van twee nieuwe vrachtvliegtuigen (80 euro per persoon in het UK). news.bbc.co.uk/1/low/scotland/6914788.stm

4,5 miljard dollar per jaar: de kosten van het niet maken van kernwapens. Het budget van het Amerikaanse departement voor energie wijst minstens $ 4,5 miljard per jaar toe aan “Stockpile stewardship” onderhoudsactiviteiten van her bestaande wapenarsenaal, zonder nucleaire testen en zonder grootschalige productie van nieuwe wapens. ($ 15 per jaar per persoon in Amerika.)

12 – 30 miljard euro : de kosten van het vervangen van de Trident, het Britse atoomwapen. (210-520 euro per persoon in het Verenigd Koninkrijk.) [Ysncks].

63 miljard dollar: Amerikaanse donatie van “militaire hulp” (dat wil zeggen wapens) aan het Midden Oosten over een periode van meer dan 10 jaar – ongeveer de helft naar Israël, en de andere helft naar de Arabische staten.[2vq59t] (210 dollar per persoon in de VS)

1200 miljard dollar per jaar: wereldwijde uitgaven aan wapens [ym46a9]. (200 dollar per jaar per persoon in de wereld.)

2000 miljard dollar of meer: de kosten voor de VS van de [99bpt] oorlog in Irak, volgens de Nobelprijswinnaar en econoom Joseph Stiglitz. (7000 euro per persoon in Amerika.) Volgens de Stern-review zijn de globale kosten voor het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering (als we nu handelen) 440 dollar miljard per jaar (440 dollar per jaar per persoon, indien gedeeld door de 1 miljard rijkste mensen). In 2005 heeft de Amerikaanse overheid alleen al 480 miljard dollar uitgegeven aan oorlogen en de voorbereiding op oorlogen. De totale militaire uitgaven van de 15 landen die het meeste uitgeven aan defensie waren 840 miljard dollar.

Uitgaven die niet in de miljarden lopen

0,015 miljard euro per jaar: het kleinste item dat wordt weergegeven in figuur 28.5. Dat zijn de jaarlijkse uitgaven van de Britse overheid voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie. ( 0,25 euro per persoon per jaar in het VK.)

Aantekeningen en verdere lectuur

Figuur 28.2. Ik heb aangenomen dat PV zonneparken een vermogen van 5 W / m2 hebben, hetzelfde als het zonnepark in Beieren uit hoofdstuk 6, dus ieder zonnepark op de kaart levert gemiddeld 100 MW. Hun totale gemiddelde productie zou 5 GW zijn, en dit komt ongeveer overeen met 50 GW piekvermogen ( en dat is 16 keer de PV-capaciteit van Duitsland in 2006). De gele zeshoeken die geconcentreerde zonne-energie representeren hebben elk een gemiddeld vermogen van 5 GW; er zijn er twee zeshoeken nodig om een ​​van de vlekken uit hoofdstuk 25 van vermogen te voorzien.

Een intern regeringsrapport onthuld door The Guardian: Het dagblad The Guardian schreef op, 13 augustus 2007 [2bmuod], “Regeringsfunctionarissen hebben in het geheim hun minister ingelicht dat er geen kans is dat Groot-Brittannië de nieuwe Europese doelen voor hernieuwbare energie (die door Tony Blair geaccepteerd zijn) zullen bereiken of zelfs maar zullen benaderen. En ze hebben aangeven dat ze een manier zullen vinden om er onderuit te kunnen komen.“ Het gelekte document staat op [3g8nn8].

… parfum … Bron: Worldwatch Institute www.worldwatch.org/press/news/2004/01/07/

… oorlogen en voorbereiding op oorlogen … www.conscienceonline.org.uk

overheidsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie. In 2002-3, investeerde de Britse regering in R&D van hernieuwbare energie voor een bedrag van  12,2 miljoen pond sterling (ongeveer 15 miljoen euro). Bron: House of Lords Science and Technology Committee, 4th Report of Session 2003-04. [3jo7q2]

Net zo klein zijn de uitgaven van de overheid voor het Low Carbon Building Program : 0,018 miljard pond stirling  per jaar, verdeeld tussen wind, biomassa, warm water voor zonne-energie / PV, grond warmtepompen, micro-waterkracht en micro-WKK.